Archiwum

Naukowa Szkoła Obróbki Ubytkowej 2019

W dniach 11-12.09.2019 roku odbyła się XIII edycja konferencji Szkoły Obróbki Skrawaniem. W tym roku gospodarzem konferencji była Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej.   Na konferencję wybrała się delegacja z naszego zakładu w składzie: dr hab. inż. Paweł TWARDOWSKI, prof. nadzw. PP dr hab. inż. Szymon WOJCIECHOWSKI mgr inż. Natalia […]

Nadanie stopnia naukowego doktora Tadeuszowi Chwalczukowi

Dnia 31 Maja 2019r (piątek), pracownik Zakładu Obróbki Skrawaniem, Tadeusz Chwalczuk otrzymał tytuł naukowy doktora. Rozprawę doktorską pod tytułem „Warstwa wierzchnia stopu Inconel 718 po toczeniu ze wspomaganiem laserowym” („Surface layer of Inconel 718 after laser assisted turning”), napisał pod kierunkiem dr hab. inż. Damiana Przestackiego. Dysertacja dotyczyła laserowego wspomagania toczenia nadstopu niklu Inconel 718 […]

3rd International Conference on Design, Mechanical and Material Engineering (D2ME 2018)

W dniach 27-29 Września w miejscowości Phuket w Tajlandii odbyła się 3rd International Conference on Design, Mechanical and Material Engineering (D2ME 2018) której organizatorami byli RMIT University, AUT University, Swinburne University of Technology, The Australian National University and Hong Kong Society of Mechanical Engineers.     Nasz zakład reprezentowali: dr hab. inż. Damian PRZESTACKI mgr […]

Dr inż. Szymon Wojciechowski laureatem konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców!

Ponad 180 wybitnych młodych naukowców prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym otrzyma stypendia naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W XII edycji konkursu rozpatrzono 1129 wniosków. Stypendia przyznano 181 wybitnym młodym naukowcom. Laureaci będą otrzymywać je przez okres do 3 lat. W sumie na finansowanie stypendiów w tej edycji konkursu Minister […]

XII Szkoła Obróbki Skrawaniem

W dniach 12-14.09.2018 roku odbyła się XII edycja konferencji Szkoły Obróbki Skrawaniem. W tym roku gospodarzem konferencji była Katedra Inżynierii Systemów Technicznych i Informatycznych, Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej, a sama konferencja odbywała się w Dźwirzynie. Na konferencję wybrała się delegacja z naszego zakładu w składzie: dr hab. inż. Paweł TWARDOWSKI, prof. nadzw. PP dr inż. […]

II Konferencja Studentów i Doktorantów BalCon2018

W dniach 20-23 kwietnia 2018 roku, mgr inż. Mateusz Kukliński wziął udział w II Konferencji dla Studentów i Doktorantów BalCon2018, organizowanej przez Katedrę Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie Politechniki Gdańskiej. W trakcie konferencji, która odbywała się w Szwecji wygłoszono referat na temat laserowej obróbki stopu Monel 400

5th International Conference of Engineering Against Failure

W dniach 20-22 czerwca 2018 roku, mgr inż. Tadeusz Chwalczuk oraz mgr inż. Piotr Kieruj wzięli udział w 5th International Conference of Engineering Against Failure, której organizatorem było Laboratory of Technology & Strength of Materials (LTSM) oraz University of Patras Applied Electronics Laboratory (APEL) University of Patras. W trakcie konferencji, która odbywała się w Chios […]

Międzynarodowa konferencja naukowa

W dniach 19-21 kwietnia 2018 roku, odbywała się Międzynarodowa Konferencja Naukowa, której tematyką był „Przemysł i systemy transportowe”, a organizatorem było Koło Naukowe VEHICULUM oraz Instytut Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Na konferencję, która odbywała się we Lwowie wybrała się reprezentacja naszego Zakładu w składzie: dr hab. inż. Damian Przestacki mgr inż. […]

Uroczystość wręczenia dyplomów

Dnia 24 maja 2018 roku, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów dla doktorów oraz doktorów habilitowanych. Z Zakładu Obróbki Skrawaniem dr hab. inż. Damian Przestacki, odebrał z rąk rektora dyplom doktora habilitowanego. Natomiast dr inż. Paweł Lisiak, pracownik firmy Mahle, odebrał z rąk promotora dr hab. inż. Pawła Twardowskiego dyplom doktora nauk technicznych.