Dr inż. Szymon Wojciechowski laureatem konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców!

Ponad 180 wybitnych młodych naukowców prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym otrzyma stypendia naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W XII edycji konkursu rozpatrzono 1129 wniosków. Stypendia przyznano 181 wybitnym młodym naukowcom. Laureaci będą otrzymywać je przez okres do 3 lat.

W sumie na finansowanie stypendiów w tej edycji konkursu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczył 35 121 240 zł.

Informujemy, że z naszego zakładu, stypendium naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych naukowców otrzymał dr inż. Szymon Wojciechowski.

Serdeczne gratulacje!