Nadanie stopnia naukowego doktora Tadeuszowi Chwalczukowi

Dnia 31 Maja 2019r (piątek), pracownik Zakładu Obróbki Skrawaniem, Tadeusz Chwalczuk otrzymał tytuł naukowy doktora.

Rozprawę doktorską pod tytułem Warstwa wierzchnia stopu Inconel 718 po toczeniu ze wspomaganiem laserowym” („Surface layer of Inconel 718 after laser assisted turning”), napisał pod kierunkiem dr hab. inż. Damiana Przestackiego.

Dysertacja dotyczyła laserowego wspomagania toczenia nadstopu niklu Inconel 718 po różnych obróbkach cieplnych. Stop Inconel 718, o szerokim zastosowaniu w przemyśle lotniczym, chemicznym jak i energetycznym, jest uznawany za trudno obrabialny konwencjonalnymi metodami kształtowania ubytkowego. Trendem w technologii skrawania zwiększającym efektywność obróbki stopu Inconel 718 jest laserowe wspomagania toczenia.W pracy przeprowadzono badania doświadczalne. Dla materiału stopu Inconel 718 po różnych obórkach cieplnych, zastosowano w procesie LAM zmienne parametry nagrzewania oraz skrawania. Przeanalizowano wpływ strategii nagrzewania i trybu wspomagania na stan technologicznej warstwy wierzchniej. Przeanalizowano wskaźniki ilościowe i jakościowe parametrów fizyko-chemicznych warstwy wierzchniej i struktury geometrycznej powierzchni. Opisano efekt zastosowania mechanizmów c70ieplnego zmiękczenia warstwy wierzchniej jak i mechanizmu przetopienia warstwy skrawanej wskazując możliwości zastosowania każdego z mechanizmów do obróbki wspomaganej w trybie sekwencyjnym lub ciągłym.Wynikami badań własnych,potwierdzono tezy pracy. Korzyści związane z zastosowaniem technologii laserowego wspomagania do obróbki trudnoskrawalnego stopu niklu Inconel 718 związane są z możliwością poprawy jakości powierzchni obrobionej,wyrażonej parametrami chropowatości. Nie wykazano znaczących różnic we właściwościach warstwy wierzchniej, takich jak zmiany mikrotwardość i rozkładu napreżeń, porównując efekty toczenia konwencyjnego a toczenia wspomaganego laserowo.

Recenzentami pracy byli:
dr hab. inż. Jan Burek, Politechnika Rzeszowska,
dr hab. inż. Norbert Radek, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach.