XII Szkoła Obróbki Skrawaniem

W dniach 12-14.09.2018 roku odbyła się XII edycja konferencji Szkoły Obróbki Skrawaniem. W tym roku gospodarzem konferencji była Katedra Inżynierii Systemów Technicznych i Informatycznych, Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej, a sama konferencja odbywała się w Dźwirzynie.

Na konferencję wybrała się delegacja z naszego zakładu w składzie:

 • dr hab. inż. Paweł TWARDOWSKI, prof. nadzw. PP
 • dr inż. Szymon WOJCIECHOWSKI
 • mgr inż. Natalia ZNOJKIEWICZ
 • mgr inż. Marek MADAJEWSKI
 • mgr inż. Martyna WICIAK

W trakcie konferencji uczestnicy zaprezentowali następujące artykuły:

 • ANALIZA PRZEMIESZCZEŃ ROBOCZEJ CZĘŚCI FREZU PODCZAS FREZOWANIA STALI ZAHARTOWANEJ

Paweł Twardowski, Adam Hamrol, Natalia Znojkiewicz, Szymon Wojciechowski

 • METODY SZACOWANIA MINIMALNEJ GRUBOŚCI WARSTWY SKRAWANEJ PODCZAS OBRÓBKI NARZĘDZIAMI O ZDEFINIOWANEJ GEOMETRII

Szymon Wojciechowski

 • ANALIZA SIŁ ORAZ DRGAŃ PODCZAS FREZOWANIA KOMPOZYTU METALOWO-CERAMICZNEGO

Natalia Znojkiewicz,Paweł Twardowski, Marek Madajewski, Szymon Wojciechowski

 • MODELOWANIE SIŁ PODCZAS FREZOWANIA
  WALCOWO-CZOŁOWEGO W OPARCIU O HYBRYDOWY MODEL NUMERYCZNO-ANALITYCZNY

Marek Madajewski, Szymon Wojciechowski, Natalia Znojkiewicz, Paweł Twardowski

Podczas sesji plenarnej dr hab. inż. Szymon Wojciechowski został wyróżniony dyplomem za najlepszy referat.