Profile prac dyplomowych

Tematyka proponowanych prac dyplomowych

Magisterskich i inżynierskich na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych WBMiZ PP

A. Prace studialne, analiza i synteza prac literaturowych

 1. Porównanie wybranych operacji tokarskich i szlifierskich pod kątem ekonomiki obróbki, dokładności i jakości warstwy wierzchniej.
 2. Dobór materiałów narzędziowych do toczenia, wiercenia i frezowania stali nierdzewnych, żaroodpornych, stopów tytanu itp.
 3. Porównanie parametrów skrawania, zalecanych przez różnych producentów narzędzi, analizy ekonomiczne.
 4. Zastosowanie różnych narzędzi z powierzchniami diamentowymi,
 5. Postęp w stosowaniu różnych powłok przeciwzużyciowych na narzędziach skrawających.
 6. Analiza naprężeń w warstwie wierzchniej po różnych operacjach technologicznych.
 7. Obróbka skrawaniem z dużymi prędkościami (High Speed Machining).
 8. Laserowe wspomaganie obróbki (Laser Assisted Machining).
 9. Zastosowanie zaawansowanych materiałów narzędziowych w obróbce  skrawaniem różnych materiałów.
 10. Narzędzia do obróbki zahartowanej stali i żeliwa.
 11. Minimalna grubość warstwy skrawanej i jej aspekty praktyczne.
 12. Wykorzystanie sieci neuronowych w obróbce skrawaniem.
 13. Nadzorowanie procesu skrawania z wykorzystaniem sieci neuronowych.
 14. Nowe konstrukcje głowic frezarskich do obróbki zgrubnej i dokładnej.
 15. Nowe rozwiązania systemów narzędziowych do toczenia, wiercenia i frezowania.
 16. Aspekty ekonomiczne tzw. obróbki kompletnej.
 17. Analiza skrawności nowych narzędzi różnych firm.

B. Prace teoretyczne i doświadczalne

 1. Frezowanie czołowe i walcowo-czołowe zahartowanych stali (problemy dokładności obróbki i zużycia narzędzi).
 2. Dynamika frezowania walcowego i czołowego. Opracowanie programów symulacyjnych, weryfikacja doświadczalna modeli teoretycznych.
 3. Próby hybrydowej obróbki (laserowe hartowanie i toczenie) stali, narzędziami konwencjonalnymi i specjalnymi.
 4. Mikrogeometria ostrzy narzędzi skrawających.
 5. Mikrogeometria powierzchni obrobionej po skrawaniu precyzyjnym.
 6. Prognozowanie chropowatości powierzchni obrobionej.
 7. Weryfikacja doświadczalna modeli teoretycznych chropowatości powierzchni obrobionych.
 8. Obróbka zahartowanych stali i żeliwa narzędziami z określoną geometrią ostrza (toczenie, frezowanie, wiercenie i rozwiercanie).
 9. Dokładność obróbki zahartowanych stali.
 10. Efekty technologiczne i ekonomiczne stosowania wymiennych płytek skrawających typu „WIPER”.
 11. Laserowe wspomaganie skrawania twardej ceramiki technicznej.
 12. Aspekty ekonomiczne laserowego wspomagania skrawania.
 13. Próby sztywności statycznej i dynamicznej różnych elementów i zespołów obrabiarek i narzędzi.
 14. Badanie SGP (struktura geometryczna powierzchni) po skrawaniu różnych materiałów.

C. Prace zaproponowane przez studenta, związane z problematyką specjalności