Oferta dla przemysłu

Zakład Obróbki Skrawaniem (ZOS) Politechniki Poznańskiej zajmuje się badaniami i pracami rozwojowymi w zakresie obróbki skrawaniem i laserowej materiałów trudnoskrawalnych (zahartowane stale, kompozyty metalowo-ceramiczne, stopy żaroodporne, węgliki spiekane). Obejmuje to nowoczesne procesy: obróbki na twardo HM, obróbki z dużą prędkością skrawania HSM, mikroobróbki skrawaniem, niekonwencjonalne gazowe sposoby chłodzenia narzędzi i strefy skrawania, obróbki skrawaniem wspomaganej laserowo LAM czy laserowego hartowania. Zakład Obróbki Skrawaniem specjalizuje się w następujących obszarach tematycznych:

  1. monitorowanie i nadzorowanie stanu ostrzy skrawających – stosując metody pośrednie takie jak pomiar siły skrawania, przyspieszeń drgań czy emisji akustycznej;
  2. stabilność procesu skrawania – w oparciu o pomiar właściwości statycznych i dynamicznych (sztywność, drgania, przemieszczenia) układu obrabiarka-uchwyt-przedmiot-narzędzie OUPN;
  3. dobór narzędzi i warunków skrawania – do zadań obróbkowych ze względu na czas obróbki, jakość powierzchni obrobionej, trwałość ostrza, koszt jednostkowy obróbki itd. w tym wielokryterialny dobór parametrów;
  4. precyzyjne skrawanie – obejmujące efekty obróbki w postaci błędów kształtu oraz mikrogeometrii powierzchni obrobionej i narzędzi skrawających;
  5. konstrukcja i eksploatacja narzędzi skrawających oraz oprzyrządowania narzędziowego, – w tym fizyczne i technologiczne problemy połączeń narzędzi z obrabiarką i systemów narzędziowych, zarządzanie narzędziami i oprzyrządowaniem, konstrukcja narzędzi z kanałami do chłodzenia gazowego;
  6. zastosowanie laserów w technikach wytwarzania – obejmujące dobór warunków laserowego hartowania i wspomagania skrawania z pomiarem właściwości mechanicznych (temperatura, siły, przemieszczenia, drgania, emisja akustyczna).

Zakład Obróbki Skrawaniem jest zainteresowany współpracą przy badaniu, opracowywaniu i doskonaleniu technologii Państwa firmy, w formie bezpośrednich umów, jak również poprzez składanie wspólnych wniosków i wykonywanie projektów finansowanych z Funduszy Europejskich, NCBiR, PARP i innych. Świadczymy usługi badawcze z zakresu obróbki skrawaniem i erozyjnej. Posiadamy bogate doświadczenie i wiedzę z zakresu tendencji w obróbce ubytkowej metali. Posiadamy bogate wyposażenie w aparaturę do pomiarów wielkości mechanicznych.