Projekty naukowo-badawcze

Projekty naukowo-badawcze

wykonane oraz realizowane w Zakładzie Obróbki Skrawaniem w latach 1991-2017

 1. LIDER/164/L-6/14/NCBR/2015System chłodzenia narzędzi do laserowo wspomaganego toczenia stopów lotniczych.
  Kierownik projektu: mgr inż. T. Chwalczuk,
  okres realizacji: 01.01. 2016 – 31.12. 2018
 2. PBS3/B5/36/2015Laserowe wspomaganie obróbki skrawaniem nadstopów i stopów tytanu stosowanych w konstrukcji silników lotniczych.
  Kierownik projektu: dr inż. D. Przestacki,
  okres realizacji: 01.01.2015 – 30.06.2018
 3. LIDER/005/141/L-5/13/NCBR/2014Laserowe wspomaganie toczenia węglików spiekanych napawanych laserowo.
  Kierownik projektu: dr inż. D. Przestacki,
  okres realizacji: 01.01.2015 – 31.08.2017
 4. INNOTECH-K3/IN3/47/226668/NCBR/14Technologia obróbki rowków pod pierścienie w tłokach silników samochodowych.
  Kierownik projektu: dr hab. inż. P. Twardowski,
  okres realizacji: 01.09.2014 – 31.08.2017
 5. Nr N N504 239138Modelowanie dynamiki procesu frezowania frezami kulistymi stali zahartowanych w warunkach obróbki z dużymi prędkościami skrawania.
  Kierownik projektu: dr inż. P. Twardowski,
  okres realizacji: 01.03.2010 – 29.02.2012
 6. Nr 22-2312/T02/2007/33Laserowe wspomaganie procesu toczenia twardej ceramiki technicznej.
  Kierownik projektu: dr inż. M. Jankowiak,
  okres realizacji: 2007-2010
 7. Nr N502 062 31/3036Stabilność procesu frezowania z dużymi prędkościami powierzchni krzywoliniowych, zwłaszcza zahartowanych stali narzędziowych.
  Kierownik projektu: dr inż. P.Twardowski,
  okres realizacji: 08.11.2006 – 07.05.2009
 8. Nr 4 T07D 039 28Hybrydowy i sekwencyjny proces dokładnego toczenia zahartowanych laserowo stali stopowych.
  Kierownik projektu: prof. M.Kawalec,
  okres realizacji: 15.03.2005 – 14.03.2008
 9. Nr 7T07D 002 16Sterowanie odchyłką zarysu powierzchni obrobionej podczas dokładnego toczenia zwłaszcza zahartowanych stali.
  Kierownik projektu: dr inż. P.Twardowski,
  okres realizacji: 01.01.1999 – 30.06.2001
 10. Nr 7T07D01612Skrawalność ceramiki technicznej podczas toczenia ostrzami supertwardymi w warunkach obróbki konwencjonalnej i z nagrzewaniem laserowym.
  Kierownik projektu: prof. M.Kawalec,
  okres realizacji: 01.04.1997 – 31.12.1999
 11. Nr 7T08C 014 08Badanie właściwości warstwy wierzchniej hartowanych stali stopowych narzędziowych po dokładnej obróbce wiórowej.
  Kierownik projektu: prof. M.Kawalec,
  okres realizacji: 1.04.1995 – 30.03.1997
 12. Nr 7 S102 009 07Mikro- i makronierówności powierzchni stopów aluminium, zwłaszcza kompozytów w dokładnej obróbce skrawaniem ostrzami diamentowymi.
  Kierownik projektu: dr inż. M.Jankowiak,
  okres realizacji: 01.07.1994 – 31.12.1996
 13. Nr 70806 91 01Doświadczalne i teoretyczne podstawy budowy i eksploatacji wiertło-frezów.
  Kierownik projektu: dr inż. A. Dopierała,
  okres realizacji: 1.10.1991 – 31.12.1993
 14. Nr 30981 9101Teoretyczne i doświadczalne podstawy kształtowania warstwy wierzchniej przedmiotów ostrzami supertwardymi i ceramicznymi w dokładnej obróbce wiórowej.
  Kierownik projektu: prof. M.Kawalec,
  okres realizacji: 14.10.1991 – 31.12.1993

Granty promotorskie

 1. Nr 4 T07D 023 30Odchyłki zarysu powierzchni obrobionej zahartowanej stali i ich minimalizacja w procesie frezowania czołowego.
  Wykonawca: mgr inż. M. Rybicki, promotor: prof. M. Kawalec;
  okres realizacji: 05.05.2006 – 04.11.2007
 2. Nr 8T07D 003 20Technologiczne podstawy procesu wiercenia otworów w zahartowanych stalach.
  Wykonawca: mgr inż. Z. Nowakowski, promotor: prof. M. Kawalec;
  okres realizacji: 15.02.2001 –15.08.2002
 3. Nr 7 T07D 030 12Diagnozowanie stanu ostrza i powierzchni obrobionej podczas dokładnego toczenia zahartowanych stali.
  Wykonawca: mgr inż. P. Twardowski, promotor: prof. A. Hamrol;
  okres realizacji: 01.01.1997 – 31.03.1998
 4. Nr 707D 002 12Wielokryterialna optymalizacja parametrów skrawania w procesie dokładnego toczenia zahartowanych stali.
  Wykonawca: mgr inż. G. Król, promotor: prof. M. Kawalec;
  okres realizacji: 01.01.1997 – 31.03.1998

Duże programy badawcze (uczelniane)

 1. Temat: Zastosowanie techniki laserowej do kształtowania właściwości warstwy wierzchniej elementów maszyn i pojazdów.
  Kierownik: prof. M. Kawalec, okres realizacji: 2000 – 2001.
  Jednostki realizujące: IMt, IR, IIm
 2. Temat: Wykorzystanie techniki laserowej w technologii i eksploatacji elementów maszyn oraz w fizyce półprzewodników.
  Kierownik: prof. M. Kawalec, okres realizacji: 1997 – 1999.
  Jednostki realizujące: IMt, IR (WMRiP), IF (WFT)

Duże programy badawcze (wydziałowe)

 1. Temat: Zastosowanie techniki laserowej do kształtowania właściwości warstwy wierzchniej elementów maszyn i narzedzi.
  Kierownik: prof. M. Kawalec, okres realizacji: 2002 – 2004.
  Jednostki realizujące: IMt, IIm

Projekty celowe

 1. Temat: Obróbka szybkościowa miedzi oraz stali narzędziowej w stanie miękkim i zahartowanym.
  Kierownik: dr inż. P. Twardowski, okres realizacji: 01.07.2003 – 31.03.2004.
  Jednostka realizująca: IMt